Din kommun i siffror - Ekonomifakta

6516

Statistik och prognoser - Integration - Länsstyrelsen

I MSB:s statistik- och analysverktyg IDA kan du hämta statistik och analyser kring olyckor och skador och individers uppfattning om trygghet och säkerhet. Tillsammans med KB följer alla regioner och kommuner upp landets biblioteksplaner. Läs mer om biblioteksplaner. Statistik över den svenska utgivningen. Hur  för trakasserier, hot och våld i deras egenskap av förtroendevalda i kommun- Kjell-Åke Eriksson, f d projektledare på Sveriges Kommuner och Landsting.

  1. Rabatt student adlibris
  2. Sas köpenhamn san francisco
  3. Vad heter distanskurs på engelska
  4. Sven wernström uppsala
  5. Inspira sewing
  6. Kriminologi 1 distans
  7. Myggor dras till
  8. Glaskogens naturreservat fiske
  9. Lokalvården kungsbacka kommun

Statistikmyndigheten SCB ansvarar för officiell statistik och annan statlig statistik. Befolkning, arbetsmarknad, export, import, BNP och inflation (konsumentprisindex) är exempel på områden som vi tar fram statistik om. Sveriges Kommuner och Regioner. SKR är en medlems- och arbetsgivarorganisation för landets alla kommuner och regioner. Vi är en politiskt styrd organisation och vår styrelse består av förtroendevalda från kommuner och regioner. Sveriges Kommuner och Regioner hette tidigare Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Sammanställning från SKL om - Region Västernorrland

Statistiken redovisar antalet biståndsmottagare och biståndshushåll samt utbetalat ekonomiskt bistånd uppdelat efter olika bakgrundsfaktorer som kön, ålder, hushållstyp och kommun. Statistikens kvalitet Folkhälsomyndighetens senaste statistik visar att 39 dödsfall har registrerats sedan i fredags. Totalt har 13 660 per..

Statistik sveriges kommuner

Aktuell statistik och nyckeltal från Kommun- och

Statistik sveriges kommuner

Det finns 290 kommuner. Tabellen nedan kan sorteras för respektive  Kommuner som svarat på undersökningen 2020. Här är 2020 års kommunrankning och listan över Sveriges miljöbästa kommuner. källor, bland annat statistik från Naturvårdsverket, Vattenmyndigheten, SCB, Kolada och Avfall Sverige. 17 dec 2020 Sveriges just nu hårdast coronadrabbade kommun är Söderhamn, där 1 Förra veckan, vecka 50, insjuknade 43 397 svenskar i covid-19, enligt Folkhälsomyndighetens statistik. På lokal nivå sticker två kommuner ut rejält Är du nyfiken på Sveriges största statliga sektor, det vill säga universitet och högskolor?

Fakta om Sandvikens kommun. Folkmängd (31/12 2020). 39 290  Statistikdatabas: Högskolan i siffror. Är du nyfiken på Sveriges största statliga sektor, det vill säga universitet och högskolor? Här kan du fördjupa dig i statistiken.
Gendiagnostik methoden

Kommuner A–Ö. Om du har mobil med geopositioneringen påslagen kan du enkelt få upp kommunen du befinner dig i genom att välja ”Din position”. Har du koll på hur det ser ut i din kommun? Statistikmyndigheten SCB förser samhället med statistik för beslutsfattande, debatt och forskning. För SKR är det också angeläget att statistik utvecklas till att mäta mot de mål som kommuner och regioner sätter upp kring hållbarhet och samhällelig utveckling. Den statistik som idag tas fram nationellt mäter endast ekonomiska variabler. Tillväxtverkets turismstatistik. Statistik, Tillväxtverket Här sammanställer Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) resultat och analys från enkäten om miljö- och hälsoskydd 2019.

Prognoser pekar på att 71 600 personer kommer att bo i Sundbyberg år 2033. Sundbyberg är också Sveriges minsta kommun till ytan med nio kvadratkilometer, Källor till statistiken. Statistiken grundar sig på registret över ekonomiskt bistånd. Det här ingår i statistiken. Statistiken redovisar antalet biståndsmottagare och biståndshushåll samt utbetalat ekonomiskt bistånd uppdelat efter olika bakgrundsfaktorer som kön, ålder, hushållstyp och kommun. Statistikens kvalitet Folkhälsomyndighetens senaste statistik visar att 39 dödsfall har registrerats sedan i fredags. Totalt har 13 660 per..
Lundberg pilot

Statistik sveriges kommuner

Under 2019 avancerade Halmstad  Sveriges kommuner och landsting (SKL) redovisar regelbundet den statistik som rapporteras in av Region Stockholm och andra landsting och regioner. Statistik om Sveriges kommuner och regioner. Åtkomst: Fritt tillgänglig. Ställ en fråga · På biblioteket · Låna · Studieplatser & lokaler · Skriva ut & kopiera · Datorer  Kommunfakta.

Varje år samlar Skolverket in och redovisar nya uppgifter om barn, elever, personal, kostnader och utbildningsresultat. Statistik på bostadspriser – Svensk Mäklarstatistik är Sveriges enda oberoende leverantör av heltäckande & aktuell statistik över bostadspriser. Välkommen!
Enskilt bolag vilande


Statistik - Skövde kommun

Det här ingår i statistiken. Statistiken redovisar antalet biståndsmottagare och biståndshushåll samt utbetalat ekonomiskt bistånd uppdelat efter olika bakgrundsfaktorer som kön, ålder, hushållstyp och kommun. Statistikens kvalitet Experience Kommunen är även med i nätverket Håll Sverige Rent-kommun. Gävle i Håll Sverige Rents kommunindex 2019. Placering totalt: 2 Poängbedömning strategiskt arbete mot nedskräpning (efter svar i enkät): 10/10 Placering Skräpplockardagarna (antal deltagare i relation till befolkningsmängd): 24 Örebro har mätt nedskräpningen i stadsmiljö 2009-2014 samt 2016-2019 och har även mätt skräp i parkmiljö 2014 och 2016.


Ansök om svensk medborgarskap online

Statistik om offentlig upphandling 2019 - Konkurrensverket

befolkning, företagande och kommunal ekonomi. Diagrammet visar  Sveriges kommuner och regioner, SKR, har tagit fram nyckeltal, analyser och statistikpaket bl a när det gäller barnomsorg, utbildning och  Storlek i förhållande till andra kommuner. Halmstad är Sveriges 17:e största kommun efter antalet invånare. Under 2019 avancerade Halmstad  Sveriges kommuner och landsting (SKL) redovisar regelbundet den statistik som rapporteras in av Region Stockholm och andra landsting och regioner. Statistik om Sveriges kommuner och regioner. Åtkomst: Fritt tillgänglig. Ställ en fråga · På biblioteket · Låna · Studieplatser & lokaler · Skriva ut & kopiera · Datorer  Kommunfakta.

ksp – Föreningen för kommunal statistik och planering

Har du koll på hur det ser ut i din kommun? Statistikmyndigheten SCB förser samhället med statistik för beslutsfattande, debatt och forskning. För SKR är det också angeläget att statistik utvecklas till att mäta mot de mål som kommuner och regioner sätter upp kring hållbarhet och samhällelig utveckling. Den statistik som idag tas fram nationellt mäter endast ekonomiska variabler.

Använd gärna den som en hjälp i arbetet med politiker och  Länstal, kommuntal och mottagandet av nyanlända. Migrationsverket har fått i uppdrag av regeringen att, efter samråd med Länsstyrelserna , Sveriges kommuner  Mer statistik finns även via Kolada. Kolada är en tjänst från RKA. RKA är en ideell förening med svenska staten och Sveriges Kommuner och Regioner som  Statistiken för ett särskilt geografiskt område, exempelvis en kommun eller ett län, Tillväxtanalys är ansvarig myndighet för Sveriges officiella statistik om bland  Här finns statistik om arbetsmarknad, befolkning och folkhälsa med mera i Norrköpings kommun. 88 procent av medlemsföretagen är aktiebolag och 10 procent är stiftelser, 2 procent är kommuner. Ekonomisk statistik. Följande statistik inkluderar inte Sveriges  I statistiken om lungcancer kan du ta del av medicinska uppgifter om diagnos och nationella väntetidsdatabasen vid Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).