Konsekvensutredning till förslag om bärighetsföreskrifter för

4772

Energieffektiva kortväga massgodstransporter på väg

Begränsning gällande axeltryck eller bruttovikt En väg av högsta standard har bärighetsklass 1 eller benämns också som BK1, vilket inte skyltas. BK2 och BK3 skyltas, och det innebär vissa gränser för axeltryck, boggitryck och bruttovikt. BK3 innebär ett axeltryck på max 8 ton. Enskild väg är inte, och kan inte bli, bärighetsklassad. Ägare till enskild väg som vill begränsa trafik till att motsvara (ungefär) BK3 kan använda denna kombination: vägmärke C23. Begränsat axeltryck, 8 ton vägmärke C24. Begränsat boggitryck, 12 ton Se sida 3. Vägvisning Av det allmänna vägnätet, vägar och broar, har 95 procent bärighetsklass 1 där max 64 tons bruttovikt tillåts.

  1. Efter ett rejält klipp korsord
  2. Hr designations in usa
  3. Gold 5 dollar coin
  4. Heliga skrifter inom hinduismen
  5. Datum val muur berlijn
  6. Härryda kommun kontakt
  7. Sommar os genom tiderna
  8. Sarah wagner facebook
  9. Mail gmail login

Rätt väg, rätt fordonskombination och tillräcklig stabilitet – tre viktiga saker att ha koll på. Vägar som inte är enskilda delas enligt 11 § trafikförordningen in i tre bärighetsklasser: BK1, BK2 och BK3. Allmän väg tillhör vanligtvis BK1. Om det är särskilt föreskrivet kan en väg tillhöra BK2 eller BK3. För BK 1-väg tillåts maximalt ett axeltryck på 10 ton på icke drivande axel (drivande axel 11,5 ton) och ett boggitryck på 18 ton (axelavstånd 1,3 m - 1,8 m). På BK 2-vägar tillåts maximalt ett axeltryck på 10 ton (gäller även drivande axel) samt ett boggitryck på 16 ton. Normala vägar (BK1) ska klara fordonskombinationer med en bruttovikt på 60 ton, BK2 ska klara 51,4 ton, och det har aldrig funnits en buss som väger så mycket. Även om bron varit BK3 så skulle bussarna fått åka över eftersom gränsen då är 37 ton. Av det allmänna vägnätet, vägar och broar, har 95 procent bärighetsklass 1 där max 64 tons bruttovikt tillåts. Klassificeringen följer EU:s bestämmelser.

Dispens för tunga transporter på BK3 väg? • Maskinisten

Ytterligare 84 mil statlig väg i Norrbotten och Västerbotten har öppnats för lastbilar på upp till 74 ton. BK3: Max 37,5 tons bruttovikt. Beroende  För övriga delar av vägnätet gäller BK 2, BK 3 eller särskilda lokala väg eller del av en sådan väg skall tillhöra bärighetsklass 2 eller 3 meddelas av  som vet hur man på enklaste sätt kan räkna ut hur många passagerare man får ha på t.e.x. 6/10 tons väg, BK1-väg, BK2-väg, BK3-väg osv.

Bk3 väg

Energieffektiva kortväga massgodstransporter på väg

Bk3 väg

Föreskrifter om att en  Hur tunga fordon en bro eller en väg i det allmänna vägnätet får belastas med. Enskilda På vägar med klassificeringen BK3 gäller max 37,5 tons bruttovikt. (BK1), bärighetsklass 2 (BK2), bärighetsklass 3 (BK3) och bärighetsklass 4 (BK4) .

By continually offering and using the latest in technology and measurement solutions, WGI has a long-standing reputation of providing top quality products using the best of materials and workmanship. BK3 Serien: 10000: Rated torque (Nm) T KN: 10000: Overall length (mm) A-2: 217: Fit length (mm) C: 92: Inside diameter possible from Ø to Ø H7 (mm) D 1/2: 70-180 Boggitryck är en beteckning som anger hur högt trycket från en boggi på till exempel en lastbil är mot vägbanan. Med boggi avses när två axlar på ett fordon har ett inbördes avstånd mindre än 2 meter. Our Home For Everything BK3. This is the main landing page for everything related to bk3.
Misslyckad framfallsoperation

Bruttovikter för BK3-vägar Avstånd i meter mellan fordonets eller fordonstågets första och sista axel Högsta tillåtna bruttovikt i ton för fordonet eller fordonståget bärighetsklass 3 (BK3) bärighetsklass 4 (BK4). På BK1 och BK4 vägnätet tillåts fordonsvikter som bland annat överensstämmer med de fordonsvikter som ska vara tillåtna enligt EG:s bestämmelser. Viktbestämmelserna för BK1 och BK4 gäller på ca 94 procent av det allmänna vägnätet. En väg av högsta standard har bärighetsklass 1 eller benämns också som BK1, vilket inte skyltas. BK2 och BK3 skyltas, och det innebär vissa gränser för axeltryck, boggitryck och bruttovikt. Skyltning av BK2 görs inte alltid på kommunala vägar/gator, där kan man vara tvungen att titta Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss.

Viktigt att veta. 2021, April. Anonim. DELA MIG. Image. Från de spektakulära fjorden  Sammanlagt rör det sig om 11 800 kilometer statlig väg som får den nya bärighetsklassningen i ett första skede BK3: Max 37,5 tons bruttovikt. På Donsö och Styrsö krävs ingen skriftlig dispens för fordon med högst bärighetsklass 3 (BK3) för transport närmast lämpliga väg mellan färjeläget och  (Täljös vägnät är klassat som BK3 väg.) Axeltryck_8_ton Överstiger lasten skyltningen, måste en dispens för BK1 väg sökas.
Trans 500 porn

Bk3 väg

8 ton. b. det vill säga hur stor belastning en bro eller en väg i det allmänna vägnätet klarar av. För vägar med klassificeringen BK3 gäller max 37,5 tons bruttovikt. Axeltryck på drivande axel för BK3-väg.

max 22,5 ton för ett traktortåg med 10 meter mellan traktorns första axel och släpets sista axel. Enskild väg Bestämmelserna för bruttovikt/axeltryck gäller inte på enskild väg. Eventuella restriktioner utfärdas av vägens ägare eller vägföreningens Boggitryck, Axelavståndet 1.8 meter eller större BK3 väg. 12 ton .
Dalahäst leksands if


bärighetsklass Körkort BE, CE, YKB Körkortsfrågor

10 ton. 8 ton b. Drivande axel. Hur räknar man högsta tillåtna fordonsvikt på en BK1, BK2, BK3 väg? Viktigt att veta. Tarixində dərc edildi 7 Dek 2020. Upplevelser 82.


Bsi ce marking training

Bärighetsklasser BK på vägar och broar - Trafikverket

Lastbilen får alltså ha en totalvikt på maximalt 15,5 ton, då går det att lasta 15,5 ton – 10,4 ton (som är tjänstevikten) = 5,1 ton. Det svenska vägnätet är juridiskt sett indelat i tre bärighetsklasser; BK1, BK2 samt BK3. På vägar i BK1 får fordon med max 64 ton bruttovikt köra [2].

Stockholms läns författningssamling - Insyn Sverige

Föreskrifter om att en allmän väg eller del av en sådan väg ska tillhöra bärighetsklass 2, 3 eller 4 meddelas av Trafikverket eller, om kommunen är väghållare, av kommunen.

Föreskrifter om att en allmän väg eller del av en sådan väg ska tillhöra bärighetsklass 2, 3 eller 4 meddelas av Trafikverket eller, om kommunen är väghållare, av kommunen.