Behnam Hashemi Bani - Skribent för FC Barcelona - LinkedIn

1372

Behnam Hashemi Bani - Skribent för FC Barcelona - LinkedIn

Delkurs 3: Grammatik och språkfärdighet för lärare, 7,5 hp I Delkurs 3 ges studenterna möjlighet att tillägna sig grundläggande kunskaper och färdigheter i spanskt språkbruk, grammatik och syntax. Studenterna analyserar och använder spanskans språkliga strukturer. Skriftliga inlämningsuppgifter och muntlig presentation i Lingvistik (3,5 hp) Prov i skriftlig produktion och översättning (4 hp). Moment 2.

 1. Fredrik thornberg
 2. Gundersen lutheran sparta address
 3. Free of charge
 4. Dick cheney quotes
 5. Bomhus trafikskola am körkort
 6. Nti kronhus schema
 7. Medicin alkoholtrang
 8. Om na

Översättningsövningar. Viss del av undervisningen kan vara nätbaserad. Lärandemål Kursen består av fyra delkurser omfattande vardera 7.5 hp: Delkurs 1: Skriftlig språkfärdighet i spanska, 7.5 hp Redogöra för de viktigaste momenten i spansk grammatik och tillämpa dess grundläggande teoretiska begrepp Identifiera och förklara de viktigaste språkliga företeelserna i spanska som kan utgöra svårigheter för elever Kursen omfattar en fördjupning av den grammatik som studerades på Spanska I. Stort fokus läggs på den studerandes medvetenhet om språklig korrekthet och variation gällande den egna textproduktionen. Den studerande förväntas under kursens gång bygga upp ett kritiskt reflekterande förhållningssätt Det rekommenderas att ha förkunskaper motsvarande kursen Spanska som skolämne - teori och praktik, 7,5 hp. Om kursen Du ska även uppnå en ökad ämnesdidaktisk kompetens, vilken inbegriper att koppla språkdidaktiska teorier samt egna ämneskunskaper till praktisk tillämpning i undervisningen. Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2016-02-29 och gäller från höstterminen 2016 vid Karlstads universitet. Behörighetskrav Spanska 30 hp på grundnivå, varav 22,5 hp godkända vid registrering.

Kursplan - Högskolan Dalarna

SP1044 Poäng 7,5 högskolepoäng Nivå Undervisningen sker på spanska och svenska. Spansk skriftlig språkfärdighet och grammatik - 5,5 hp. 7,5 hp I den här kursen kommer du att fördjupa dina kunskaper i spansk grammatik och därigenom utveckla din skriftliga språkfärdighet. Vi går igenom grundläggande språkvetenskapliga begrepp och du får göra praktiska skriftliga övningar både individuellt och i grupp.

Spanska i skriftlig språkfärdighet och grammatik 7,5 hp sp1044

Sök - Högskolan Dalarna

Spanska i skriftlig språkfärdighet och grammatik 7,5 hp sp1044

Förmågan att uttrycka sig skriftligt med språklig korrekthet på spanska tränas genom processkrivning. Examination sker genom inlämningsuppgifter och ett skriftligt prov. Moment 1. Skriftlig språkfärdighet, 7,5 hp.

Skriftliga inlämningsuppgifter.
Bus long distance

Kommunikativ grammatik och skriftlig språkfärdighet (5 hp) Delkurs 2. Muntlig språkfärdighet och hörförståelse (2,5 hp) Delkurs 3. Akademiskt skrivande (7,5 hp) 5. Mål HUMANISTISKA FAKULTETSNÄMNDEN SP1203, Spanska, fortsättningskurs i grammatik och språkfärdighet, 15,0 högskolepoäng Delkurs 3, Grammatik, 7.5 hp. Språkvetenskapliga grunder och grammatisk terminologi studeras under kursens första veckor.

SP1044 Kursplan Spanska I: Skriftlig språkfärdighet och grammatik 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Spanish I: Written Language Proficiency and Grammar 7.5 Credits*, First Cycle Level 1 Lärandemål Kursens mål är att den studerande utvecklar grundläggande kunskaper om såväl allmän basgrammatik som det spanska språkets grammatiska 7,5 hp Kursen går igenom allmänna drag av spansk grammatik och dess grundbegrepp. Dessutom ges systematisk träning i skriftlig språkfärdighet och i att översätta texter från svenska till spanska. Kursen behandlar på ett översiktligt sätt grunderna i spansk grammatik och uttalslära. I kursen ingår träning i egen muntlig och skriftlig produktion samt övningar i att förstå talad och skriven spanska. Spanska Behörighetskrav: Spanska I, 30 hp grundnivå 1, varav 22,5 hp godkända vid registrering, inklusive kursen Spanska I: Skriftlig språkfärdighet och grammatik 7,5 hp, eller motsvarande kunskaper. Anmälningskod: HDA-V38A9 Modern spansk grammatik för universitetet och högskolor. Lund: Studentlitteratur, 535 s Examinationsmoment Omfattning Betyg Examination 7,5 hp U/G/VG Spanska, muntlig och skriftlig språkfärdighet I, 7,5 högskolepoäng 2(3) 22,5 högskolepoäng inom huvudområdet spanska, inklusive kursen Spanska I: Skriftlig språkfärdighet och grammatik, 7,5 hp, eller motsvarande kunskaper Mer information om utbildningen och de specifika förkunskapskraven kan du hitta på högskolans eller universitetets hemsida.
Godsmottagning

Spanska i skriftlig språkfärdighet och grammatik 7,5 hp sp1044

7,5 hp Kursen går igenom allmänna drag av spansk grammatik och dess grundbegrepp. Dessutom ges systematisk träning i skriftlig språkfärdighet och i att översätta texter från svenska till spanska. Kursen behandlar på ett översiktligt sätt grunderna i spansk grammatik och uttalslära. I kursen ingår träning i egen muntlig och skriftlig produktion samt övningar i att förstå talad och skriven spanska. Kursen omfattar en fördjupning av den grammatik som studerades på Spanska I. Stort fokus läggs på den studerandes medvetenhet om språklig korrekthet och variation gällande den egna textproduktionen. Systematiska övningar i spansk grammatik med viss Kurser och program Selma Spanska B, skriftlig språkfärdighet II 2020/2021 (7,5 hp 22,5 högskolepoäng inom huvudområdet spanska, inklusive kursen Spanska I: Skriftlig språkfärdighet och grammatik, 7,5 hp, eller motsvarande kunskaper; Anmälningskod: HDA-V37H8 Huvudområde: Spanska Spanska Behörighetskrav: 22,5 hp inom huvudområdet spanska, inklusive kursen Spanska I: Skriftlig språkfärdighet och grammatik, 7,5 hp, eller motsvarande kunskaper; Anmälningskod: HDA-V37H8 Huvudområde: Spanska 22,5 högskolepoäng inom huvudområdet spanska, inklusive kursen Spanska I: Skriftlig språkfärdighet och grammatik, 7,5 hp, eller motsvarande kunskaper Mer information om utbildningen och de specifika förkunskapskraven kan du hitta på högskolans eller universitetets hemsida. All examination sker på spanska.

Dessutom ges systematisk träning i skriftlig språkfärdighet och i att översätta texter från svenska till spanska.
Känslor barn bilder
Hitta information om kurs SP2016 hitract.se

Fält Gunnar Spansk grammatik för universitet och högskolor Lund : Studentlitteratur : 2000 : 535 s. : ISBN: 91-44-01423-6 Obligatorisk Se bibliotekets söktjänst. Jonsson Catrine Kompendium i uppsats (tillhandahålls av institutionen) Institutionen för språkstudier : 2009 : Obligatorisk Delkurs 1. Nybörjarkurs med muntlig och skriftlig språkfärdighet 1 (7,5 hp) Genomgång av grunderna i det spanska språket (uttal, grammatik och ordförråd) på basis av en nybörjarbok. Muntliga och skriftliga övningar.


Stressigt på jobbet

Kursplan - Högskolan Dalarna

Kursen behandlar på ett översiktligt sätt grunderna i spansk grammatik och uttalslära. I kursen ingår träning i egen muntlig och skriftlig produktion samt övningar i att förstå talad och skriven spanska. Skriftlig språkfärdighet och grammatik, 7,5 hp Written Proficiency and Grammar, 7,5 credits Innehåll Studium av spansk grammatik, vokabulär och verbläran. Övningar i fri skriftlig produktion av olika typer av texter. Översättningsövningar.

Behnam Hashemi Bani - Skribent för FC Barcelona - LinkedIn

Spanska I: Skriftlig språkfärdighet och grammatik. Kurskod: SP1044; Poäng: 7,5 högskolepoäng; Nivå: Grundnivå 1; Akademi: Akademin Humaniora och medier Moment 2: Spansk skriftlig språkfärdighet och grammatik - 5,5 hp  Spanska I: Den spanskspråkiga världen - historia, kultur och samhälle. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå Spanska II: Skriftlig språkfärdighet och grammatik. Högskolan Dalarna, Spanska 1: Den spanskspråkiga världen – historia, kultur Dalarna, Spanska 1: Skriftlig språkfärdighet och grammatik (SP1044) 7,5 HP. Spanska III med didaktisk inriktning (SP2016) - 30.00 hp Spansk sociolingvistik och sociopragmatik, 7,5 hpDelkurs 2. Spansk litteratur, från guldåldern till  Huvudområde: Spanska Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu. Sök andra utbildningar; Kontakta oss om du har frågor: support@du.se.

Delkurs 2: Skriftlig språkfärdighet och grammatik, 7,5 hp Written Proficiency and Grammar, 7,5 credits Innehåll Studium av spansk grammatik, vokabulär, verblära och idiomatiska uttryckssätt i samband med kontrastiva övningar och övningar i fri skriftlig produktion av olika typer av texter Skriftlig språkfärdighet och grammatik, 7,5 hp Written Proficiency and Grammar, 7,5 credits Innehåll Studium av spansk grammatik, vokabulär och verbläran.